Brainiac
AppsLib Brainiac

Brainiac on Google Play | AppsLib
Brainiac screenshot Brainiac screenshot Brainiac screenshot


Brainiac u prvoj verziji sadrži dve igre:
  • Mastermind - igra sa znakovima.
    Cilj igre je pogađanje četiri nasumično izabrana znaka. Znaci se biraju iz skupa od šest znakova koji se mogu ponoviti. Kombinaciju treba pogoditi u šest pokušaja.
  • Numbermind - igra sa brojevima.
    Pre početka igre potrebno je odabrati brojeve. Brojevi se biraju nasumično jedan za drugim. Cilj igre je dobiti traženi broj kombinovanjem ostalih brojeva pomoću osnovnih matematičkih operacija i grupisanje zagradama. Za ispravne izraze rezultat se odmah prikazuje. Igra omogućava prikaz rešenja i unos proizvoljnih brojeva.