JMBG Verifier
JMBG Verifier

JMBG Verifier on Google Play

Provera i detalji JMBG - Jedinstvenog matičnog broja građana
Jedinstveni matični broj građana (JMBG) je identifikacioni broj koji je dodeljivan svim građanima SFRJ počev od 1976. godine prema mestu rođenja, a za građane rođene pre 1976. godine prema prebivalištu. Ovaj lični broj je još uvek u upotrebi u državama nastalim od bivših republika SFRJ.