Android Božanstvena Liturgija J.Z.
Download Božanstvena Liturgija J.Z. from Google Play
Božanstvena Liturgija J.Z. for android screenshot Božanstvena Liturgija J.Z. for android screenshot

BOŽANSTVENA LITURGIJA
SVETOGA OCA NAŠEGA
JOVANA ZLATOUSTA

U prvoj verziji aplikacije tekst liturgije namenjen je vernicima, a ne svešteniku.
Zvanično izdanje Srpske Pravoslavne Crkve.