Βίβλος, Nestle-Aland 26th (Greek Bible)
AppsLib Βίβλος, Nestle-Aland 26th (Greek Bible)

Βίβλος, Nestle-Aland 26th (Greek Bible) on Google Play | AppsLib
Βίβλος, Nestle-Aland 26th (Greek Bible) screenshot Βίβλος, Nestle-Aland 26th (Greek Bible) screenshot Βίβλος, Nestle-Aland 26th (Greek Bible) screenshot Βίβλος, Nestle-Aland 26th (Greek Bible) screenshot

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
  • Ημερήσια και νυχτερινή λειτουργία για την ανάγνωση
  • Ρυθμίστε το μέγεθος του κειμένου
  • Στίχους αγαπημένων
  • Επιλέξτε το αγαπημένο στίχους με ιδιαίτερο χρώμα και να προσθέσετε τις σημειώσεις
  • Προβολή των δεικτών των χρηστών και τα αγαπημένα σας