Βίβλος, Stephanus 1550 (Greek Bible)
AppsLib Βίβλος, Stephanus 1550 (Greek Bible)

Βίβλος, Stephanus 1550 (Greek Bible) on Google Play | AppsLib
Βίβλος, Stephanus 1550 (Greek Bible) screenshot Βίβλος, Stephanus 1550 (Greek Bible) screenshot Βίβλος, Stephanus 1550 (Greek Bible) screenshot Βίβλος, Stephanus 1550 (Greek Bible) screenshot

Βίβλος, Ελληνική έκδοση της Καινής Διαθήκης. Roberti Stephani 1550.

ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Κατα Ματθαιον. Κατα Μαρκον. Κατα Λουκαν. Κατα Ιωαννην.
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
  • Ημερήσια και νυχτερινή λειτουργία για την ανάγνωση
  • Ρυθμίστε το μέγεθος του κειμένου
  • Στίχους αγαπημένων
  • Επιλέξτε το αγαπημένο στίχους με ιδιαίτερο χρώμα και να προσθέσετε τις σημειώσεις
  • Προβολή των δεικτών των χρηστών και τα αγαπημένα σας